KépalbumokVideótárTérképekE-mail Kapcsolat, elérhetőségekArchívum Adminisztráció

Jászkiséri Civil Kerekasztal2003-ban alakult meg a Jászkiséri Civil Kerakasztal. A több mint harminc civil szervezet több mint felének képviselője volt jelen az alakuló megbeszélésen, ahol elhatározták, hogy szorosabb együttműködésre törekednek a jövőben. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét bízták meg a civil együttműködés koordinálásával. A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleháza biztosítja a szervezeti hátteret, a Művelődés Háza pedig helyet biztosít a rendezvényekhez.
Az eltelt közel öt év alatt folyamatosan formálódott a Kerekasztal működésének rendje. Az együttműködés teljesen önkéntes, a Civil Kerekasztal megbeszéléseire minden működő civil szervezet vezetője írásos meghívót kap. Bárki tehet javaslatot a találkozók napirendjére. A Civil Kerekasztal ülései nyilvánosak. Minden esetben meghívják a polgármestert, és szükség szerint az Önkormányzat egyéb tisztségviselőit vagy más szakembereket. A megbeszélésekről és a hozott döntésekről, kezdeményezésekről a civilek folyamatosan tájékoztatják a lakosságot.
Az együttműködésnek több célja van. A folyamatos kapcsolattartás lehetőséget biztosít egymás munkájának jobb megismerésére, pályázati és egyéb információk átadására, lehetőség van különböző programok közös szervezésére és a civil szervezetek érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenysége is erősebb lehet a közös fellépésnek köszönhetően. Az alakulástól eltelt évek alatt több olyan civil szervezet alakult hivatalosan, bíróság által bejegyzett egyesületté, melyek korábban klubként vagy lazább szervezettségű csoportként jöttek létre. Az új egyesületek megalakítását a Civil Kerekasztal tapasztalatok átadásával, az Önkormányzat jegyzője pedig jogi tanácsadással segítette. 2006-tól foglalkoztat az Önkormányzat egy ifjúsági referenst, aki a fiatalok mellett valamennyi civil szervezet munkáját segíti. Az együttműködés segítette a pályázati munka hatékonyságát is, több szervezet nyer rendszeresen támogatást az NCA működésre kiírt pályázatán.
2007-ben összesen közel három millió forint értékben érkezett ilyen forrás Jászkisérre. A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlására is egyre több szervezet jogosult. Annak ellenére, hogy ezen a területen konkurensei a civil szervezetek egymásnak nincs érzékelhető feszültség, sőt évről évre növekszik a rendelkezők akaratának megfelelő kiutalás összege.
2006-2007-ben az NCA szakmai pályázatán nyert támogatás felhasználásával került sor a helyi civil szervezet vezetők részére szervezett képzésre "Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt menedzselés" tárgykörben. A Teleház számítógépes és internet hozzáférést biztosított a tanfolyam idejére, sőt azok a civil szervezetek, melyek nem rendelkeznek önállóan ilyen lehetőséggel, azok a teleházban folyamatosan használhatják az internetet.
2007. május 1-én a civil képzésben résztvevők hagyományteremtő szándékkal megrendezték a "Civil Majálist". Egy helyi vállalkozó biztosított ehhez helyszínt, a különböző programokat pedig a civil szervezetek készítették elő és bonyolították le. A nagyszámú érdeklődő kedvező visszajelzései alapján már folyik a 2008. évi május 1-i programok előkészítése.
Az érdekvédelem területén is áttörés várható. Több mint tíz éve képez az Önkormányzat képviselő testülete olyan támogatási keretet, amit a működő civil szervezetek megpályázhatnak és elnyerhetnek. A támogatás összege változó, függ az Önkormányzat pénzügyi helyzetétől. A támogatások elosztásának módjáról 2007-ben a Civil Kerekasztal kialakította álláspontját, javaslatot terjesztett a képviselő testület elé. A civilek kezdeményezték, hogy a pályázat kiírásakor, a támogatás odaítélésének szempontjainál az Önkormányzat vegye figyelembe véleményüket. Kezdeményezték továbbá, hogy 2008-tól a támogatásról döntő bizottságba delegálhasson tagokat a Civil Kerekasztal A képviselő testület március végi ülésén dönt a javaslatokról. A Civil Kerekasztal létének és eddigi munkájának az elismerését jelzi, hogy az Önkormányzat a várossá nyilvánítási pályázat kidolgozásához, az éves helyi rendezvénynaptár összeállításához kérte és figyelembe vette a civilek javaslatait. A képviselő testület februári ülésén módosította a település díjairól, elismeréseiről szóló helyi rendeletét, melybe a Civil Kerekasztal javaslattételi joggal került be.
A működő civil szervezetekben sok száz önkéntes dolgozik, akik legfőbb motivációja az, hogy Jászkisér élhetőbb, szebb település legyen és az itt élők valódi közösségként segítsék egymást. A Civil Kerekasztal ebben nyújt segítséget, a lakossági kapcsolattartás lehetőségeit (helyi újság, internetes honlap, nyílt rendezvények, stb.) kihasználva igyekszik minél több emberhez eljuttatni az információkat.

Balog László
a Civil Kerekasztal koordinátora